PODSEDICE
(Podseditz)

okres Litoměřice, Ústecký kraj


Na dohled od romantických zbytků hradu Oltářík či rozstříleného sníženého Vršetína, při hlavní silnici I/15 mezi Třebílicemi a Třebenicemi, se rozkládá obec Podsedice, pod níž patří ještě čtyři další vesničky, ty už jsou ale na území CHKO České středohoří. Celkem na podsedicku žije skoro sedm stovek občanů, pro které slouží v Podsedicích mateřská a základní škola i zdravotní středisko.

První zmínka o vsi pochází z roku 1280. Vlastnictví vsi je až do začátku 16.století nejasné a prameny se zde rozcházejí. V šestáctém století byla ves rozdělena - část vlastnili páni z Vřesovic a část panství Kaplířové ze Sulevic. Od té doby pomocí prodejů a dědictví několikrát obě části změnily majitele, až se v roce 1719 se dostávají do rukou Harasům, po svatbě Ferdinanda Hrzána z Harasova s Marií Annou Putzovou, díky čemuž byly spojeny Podsedice a spolu se Skalkou a Dlažkovicemi do jednoho panství. V roce 1731 bylo celé panství i se zámkem v Dlažkovicích prodáno hraběti Hatzfeldovi, který se zasloužil v okolí o těžbu "granátů" ve velkém. Když umřel poslední Hatzfeld, tedy v roce 1796, zdědil celé panství Ervín ze Schönbornu. V roce 1850 byla vrchnostenská správa nahrazena správou státní, zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů, čímž přišli Schönbornové o celé panství. Schönbornové drželi Podsedice až do roku 1924, kdy proběhla pozemková reforma. V roce 1895 byla postavena česká škola. V roce 1942 bylo násilně vystěhováno cca 40 obyvatel (převážně Češi) z části "Doly" do okolních vesnic. Území bylo vyhlazeno, pozemky vymazány z knih. Mezi osadou / částí "Doly" a Podhrázským mlýnem (postaven v roce 1789 hrabětem Schönbornem, zkonfiskován v roce 1948 a zbořen v roce 1969) vedla do konce války hranice Sudet a Protektorátu. Mlýn byl po válce zbourán a na jeho místě je dnes rybník. U osady Doly bylo v roce 1932 založeno i letiště pro malá letadla, na kterém při leteckém dnu téhož roku havarovalo letadlo.

České granáty (pyropy) se na Podsedicku těžily odedávna. Šperkaři je používali již v gotice, za Rudolfa II. byly velmi oblíbené. Vedle granátových jam (Granatengruben) zde Schönbornové zde v roce 1770 založili továrničku na zpracování granátů (Granatenfabrik), Ty se zde třídily a brousily, což dosvědčuje pětiboká bývalá brusírna českých granátů čp. 77. Od r. 1960 zde začíná moderní historie těžby českých granátů, to když získává pod svou správu lokalitu u Podsedic závod Cínovec Rudných dolů Příbram. Tím začíná průmyslová těžba této unikátní šperkové suroviny. Provedené geologicko-průzkumné práce, mechanizace těžby a úpravy, to vše pomohlo k plynulému zásobování šperkařského průmyslu. A těžba pokračuje i v současnosti. Družstvo Granát DUV Turnov, tu pokračuje v průmyslové těžbou českých granátů v povrchových skrývkách a jejich úpravě. V granátovém koncentrátu se nachází i další vzácné minerály – růženín, zirkon, olivín, ametyst.

Železniční zastávka zde byla od roku 1898 do roku 2007, kdy byla železniční doprava na trati Z Mostu do Lovosic ukončena. To se změnilo až v roce 2016, kdy trať koupila soukromá společnost AŽD, opravila, hodila do gala zastávky na celé trati, přidala nejmodernější zabezpečovací zařízení, opravila a zabezpečila přejezdy a v prosinci 2019 na ní zavedla pravidelnou denní dopravu, čímž se do obce vrátilo železniční spojení. Starou nádražní budov naštěstí zachránil odlišný přístup "podnikatelů" od "státu", nebyla zbourána (jak to praktikuje státní společnost SŽDC / SŽ), protože na ní státní moc už jako na "soukromý" majetek nedosáhla, naopak se stala soukromým sídlem stavební společnosti a je postupně opravována. Zde v Podsedicích byla společností AŽD vybudována úplně nová železniční zastávka, situovaná více k centru obce. Je sice osazena jen "přístřeškem" pro cestující, když se na něj ale podíváte, uvidíte ten rozdíl - žádný beton, jen ušlechtilý kov a sklo + moderní informační zařízení.
V katastru obcí Podsedicka se nachází několik turisticky významných cílů - chátrající zámek v Pnětlukách a zřícenina hradu Oltářík na Hrádku i oblíbené vrchy - Solanská hora, Dlouhý vrch, Třešňovka či kamenolom Vršetín.

 

           
        

Stránky obce Podsedice

Podsedicko na facebooku

Již 10 let pořádá v Posedicích na Litoměřicku skupina historického šermu Corvus Historický den.

Kaple v Podsedicích

Pomník padlým v Podsedicích

Pomník Obětem 2. světové války

Socha Nejsvětější Trojice v zahradě domu na návsi v Podsedicích

Kříž u silnice v Podsedicích

Zaniklý Podhrázský mlýn

Část / osada Doly

        
           

Geologická charakteristika Podsedic

České středohoří přeje českým granátům. Ze 160 tun zeminy se jich vytěží 2,5 kila (05-2017)

Světově unikátní český granát bude vytěžen za 99 let (09-2009)

Český granát se ze země za Podsedicemi těží už přes padesát let, šperky z něj zná celý svět (09-2010)

Šperkařská firma prosévá na Litoměřicku půdu, hledá vzácný český granát (04-2011)

Granátový důl Podsedice

Jak se těží český granát? (09-2017)

Rozloučení s pravidelným provozem osobních vlaků
na trati Čížkovice - Obrnice 8. prosince 2007

Netradiční čistění studny v Podsedicích (03-2020)

           
           
        

Železniční zastávka Podsedice >>>

Vršetín - bývalý lom >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: