RADOSTICE
(Radostitz)

část obce Vchynice
okres Litoměřice, Ústecký kraj

Radostice se rozkládají na severovýchodním úbočí vrchu Ovčín. První zmínky o této malé vsi pocházejí z roku 1292, kde je zmiňován Bořita z Radostic, jako majitel zdejšího statku. S vedlejšími Vchynicemi mají Radostice v podstatě stejnou minulost. Zdejší obyvatelé (sedláci, chalupníci) byli až do konce druhé světové války německé i české národnosti. Jako obživa převládalo převážně zemědělství, ale byly zde i vinice. Na konci 18. století byla na návsi postavena kaplička se zvonem (1797). Největší počet obyvatel byl napočítán v roce 1880, celkem 149 osob. V obci byl svého času i hostinec "Zum Wowcin" s malým koloniálem v č.p. 11 manželů Plescherů, později prodaný českému majiteli. Uzavřen byl až za druhé světové války a to úředně, protože se v něm scházeli místní Češi, kteří se bavili, tancovali a zpívali a to bylo po porážce německých vojsk u Stalingradu zakázáno. Na malou chvíli se pak ještě v 60. letech minulého století pivo v Radosticích točilo, to když si zde jednonohý hostinský Kalousek otevřel malý výčep, kterému se říkalo "Pod širákem". V roce 1960 došlo k přičlenění Radostic k Vchynicím, v roce 1985 pak byly i Vchynice přičleněny k Lovosicím. Dnes jsou opět osadou obce Vchynice.

V Radosticích můžete posedět u pěkného přírodního rybníčku, který prošel v letech 2008-2009 revitalizací. Půlkilometru jihozápadním směrem od obce na žlutě značkované cestě po úbočí ovčína roste památný strom "jeřáb oskeruše". Odhadované stáří stromu je 100 let. Radosticemi prochází zeleně značkovaná cesta z Vchynice ke Košťálovu se značenou odbočkou na Ovčín. Pokud sem vyrazíte autem, dá se dojet až do Radostic, kde jsou hned na začátku (ve směru od Sulejovic) vybudovány čtyři parkovací místa pro návštěvníky obce.

        
        
        
        
        
  

Ovčín - 431 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
4.4.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: