ŠTĚPÁNOV

část obce Lukov
okres Teplice, Ústecký kraj

Cirka na půlce cesty mezi Bílinou a Velemínem mezi  jihozápadním úbočí Štěpánovského vrchu a severním úbočí Hradišťan, sev údolí Lukovského potoka, rozkládá obec Štěpánov. Už od začátku 16. století je spojována se sousedním Lukovem jako součást Bílinského panství, které patřilo Lobkowicům, v jejichž správě zůstaly obě obce až do roku 1850. A k sobě patří i dnes, protože v roce 1960 po zrušení okresu Bílina se Štěpánov spojil se Lukovem v jednu obec. Po třicetileté válce začalo i zde poněmčování obyvatelstva. Místní obyvatelstvo se živilo jak prací v dolech v okolí Bíliny, tak i zemědělstvím a ovocnářstvím. Po vysídlení německých obyvatel po druhé světové válce, které zde začalo již v červenci 1945, se obec začala opět zalidňovat příchozími z vnitrozemí.  V roce 1953 zde bylo založeno JZD, které se v roce 1967 stalo součástí státního statku Bílina, jelikož zemědělská politika státu se v horských oblastech projevila místo očekávané konstruktivní spíše jako destruktivní. V roce 1967 proběhla i demolice opuštěných domů. Zdejší katolická sv. Anny, dnes už neexistující zvonice, postavená v roce 1837 (nástupce původní zvoničky z roku 1755) byla na konci éry socialismu zbořena. Jednalo se o podkovitou kapli s zvalbenou střechou se sanktusníkem. Stála nedaleko dnešní dřevěné zvoničky, dnes tímto místem vede silnice. Na začátku 70. let minulého století jí chtěli místní opravit, než se však rozhoupali, propadla se střecha i strop a tak místo opravy došlo v červnu roku 1972 k demolici. Nahradila jí dřevěná zvonička. V roce 1966 bylo provedeno přeložení Lukovského potoka přes les do Razic kvůli Radovesické výsypce. 

Oficiální stránky obce

Štěpánov na wikipedii

Historie obce

           
        

Zvonička na návsi

Socha sv. Jana Nepomuckého u silnice západně od obce

Pomník u silnice východně od obce

Hradiště Štěpánov

Štěpánovská hora - 651m >>>

Studánka Štěpka

Studánka ve Štěpánově

        
           
         +

Lukov >>>

Pařez - 736 m >>>

Hradišťany - 752 m >>>

Toran >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: