BÝČKOVICKÝ OKRUH
turistická trasa kolem Býčkovic

V roce 2021 byla v Býčkovicích a nejbližším okolí vyznačena turistická cesta - "Býčkovický okruh", začínající a končící v centru obce u tzv. "Hroznatovy zvoničky". Zeleně značená turistická trasa Vás na 1,5 km dlouhé trase provede po východním okolí obce. Dovede Vás ke sloupu se sochou sv. Máří Magdaleny s malým přístřeškem a vyhlídkou, zavede Vás na svahy vrchu "Vinice", kde Vás prostřednictvím dvou vyhlídek a několika dílčích výhledů nechá rozhlédnout do kraje. Některé části okruhu však však obtížně schůdné, proto není vhodný pro procházky s dětským kočárkem. Býčkovický okruh jsme prošli a předkládámeVám jej jako tip na výlet v trošku delší trase, která však nabídne více rozhledů a o něco i prodlouží čas strávený na velice příjemné procházce. 

           
           
           

Hroznatova zvonička, kde Býčkovický okruh začíná a zároveň končí,  je pojmenována po prvním známém majiteli obce "Hroznatovi z Ovence" (12. stol.), později na konci 19. století prohlášeném Papežem Lexem XIII. za "blahoslaveného". Zeleně značená turistická cesta odtud vede kolem dětského hřiště poblíž obecního úřadu po lávce přes Luční potok a následně po jeho levé straně. U budovy obecního úřadu, kde se nachází dětské hřiště, stával  kostel Povýšení sv. Kříže, který však byl pro svůj havarijní stav z kraje roku 1965 odstřelen. Po levém břehu Lučního potoka, který zde vede upraveným kamenným korytem, opouští zelená značka Býčkovice (po pravé straně za potokem lze zahlédnout bývalý mlýn). Chvilku poté, co se koryto potoka odkloní od cesty je turistický rozcestník. Vydáme se ve směru na "sv. Máří Magdaléna" a už v mírném stoupání procházíme otevřenou krajinou, procházíme kolem malých políček, luk i pole až dojdeme kolem obnovených vinic ke sloupu se sochou sv. Máří Magdalény (245 m), která nahradila původní pískovcovou sochu sv. Petra a Pavla, kterou nechala zhotovit majitelka Ploskovického zámku Anna Marie Františka v letech 1737 - 1738 u sochaře Ondřeje Doubka (kamenické práce provedl Johann Georg Thunn, kamenický mistr z Verneřic). Stál původně v areálu zámku, zachovalo se však z něj jen torzo s podstavcem s erbem, který byl následně přesunut "sem" a doplněn o sochu sv. Máří Magdalény, zřejmě někdy v druhé polovině 19. století. Obnovy se socha dočkala díky dotacím  Ministerstva zemědělství v roce 2018. Pod krytým dřevěným přístřeškem se dá posedět a jelikož jde zároveň i o vyhlídkové místo, kterému se zde říká "Černaj", tak se můžeme pořádně rozhlédnou po krajině.

           
           
           

Po cestě, kterou jsme přišli se vrátíme necelých sto metrů, než najdeme po pravé straně průchod nízkým lesíkem, kterým se dostaneme do obnovené ovocné aleje vedoucí na Dolní Nezly. Po polní cestě mezi mladými stromky s výhledem na mohutné "Sedlo", které je se svou nadmořskou výškou 726 m, čtvrtým nejvyšším vrchem celého Českého středohoří a zároveň nejvyšším ve Verneřickém středohoří. Asi po půl kilometru odbočíme vlevo k vrcholu Vinice, který odtud působí spíše jako malé návrší. Po levé se nám otevírají pohledy do Třebušínské kotliny, které zde u Býčkovic dosahuje svého jižního okraje. Ladné siluety Trojhory, Panny i Kalichu se odtud krásně vyjímají v krajině. Projdeme náletovým porostem poblíž též zarostlého vrcholu Vinice, na rozcestí odbočíme vlevo a po chvíli dorazíme k dalšímu turistickému rozcestníku. Od něj se nejprve vypravíme na vyhlídku na jižním svahu Vinice. Úzká pěšina vede kolem oplocené zahrady až v vyhlídce s dřevěnou lavičkou. Odtud se nám opět otevírají pohledy na část Dolnooharské tabule a Českého středohoří.

           
        

Stejnou pěšinou se vrátíme k rozcestníku a vyrazíme opět už po zelené značce směrem na Býčkovice. Cesta zde klesá v délce asi 300 metrů až jihozápadní výběžek vrchu Vinice, kde se nachází výklenková barokní kaplička z 18. století s vyhlídkou. Na starých mapách se uvádí výběžek v nadmořské výšce 222 m jako "Kalvarienberg". Výhled o kapličky je omezen bujnou vegetací a tak kousek pod námi dole ve vsi lze jen tušit opravenou budovu fary. Je odtud však pěkný výhled opačným směrem od obce na Sedlo, Mlýnský vrch, Litýš a další vrchy Verneřického středohoří. Od kapličky pak sejdeme po zelené značce zpět dolů do obce.

Na mapce jsme Vám označili místa pořízení fotografií a vzestupně je pro lepší orientaci očíslovali. Přejeme Vám na Vaší procházce hezké počasí s dalekým výhledem a příjemnými zážitky.

Býčkovice >>>

Vinice u Býčkovic - 258 m >>>

Ploskovice >>>

Zámek Ploskovice >>>

Ploskovice >>>

Nádraží Ploskovice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
23.10..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: