CHVATĚRUBY
železniční stanice

Železniční stanice / dopravna / výhybna se nachází kousek za mimoúrovňovým křížením D8 s Kralupy (silnice 00811). Navazuje zde eletrifikovaná vlečka vlevo do areálu Unipetrolu. Železniční stanice má dvě traťové koleje, elektrifikace končí na úrovni vjezdového návěstidla směr Úžice. Před výpravní budovou je zpevněné osvětlené nástupiště. S elektrifikací končí i staniční  a traťové zabezpečovací zařízení, dále až do Neratovic následuje už jen telefonické dorozumívání. Trať i stanice jsou v provozu od roku 1965, kdy sem byl trať přeložena z původní trati na Kralupy, na kterou trať navazuje cca 1200 metrů za staniční budovou. Výhybna / stanice byla otevřena v květnu 1964, avšak protože ještě nebyla zcela dobudována trať od výhybny do Kaučuku (dnes Unipetrol). Až do ledna 1965 tak jezdily nákladní vlaky po starém mostě a osobní po mostě novém. Výdej jízdenek pro cestující byl ve Chvatěrubech ukončen v dubnu 2018.

Předchůdce železniční stanice Chvatěruby byla zastávka Chvatěruby na původní trati umístěná u železničního přejezdu přes dnešní silnici (00811) otevřená dne 9.5.1948, doplněná o rok později o dřevěnou omítnutou čekárnu.

        
        
        
         
     
  

Vltava - Úprava plavební úžiny Chvatěruby

Přeložka železniční trati Kralupy - Chvatěruby - Úžice

Chvatěrubský železniční most >>>

Chvatěruby >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: