D8 - 010
dálniční most
přes žel. trať Kralupy - Neratovice
u žel. stanice Úžice na 10,3 km D8

Stavba přemostění železniční trati a vlečky probíhala v rámci stavby úseku od 9 do 18 km v období od prosince 1993 do dubna 1997. Most byl usazen na své místo v prosinci 1994. Úsek dálnice byl do provozu uveden 18. října 1996. Na začátku mostu je ve směru na Ustí nad Labem v rámci protihlukové zdi (modernizace zdi proběhla v roce 2020) i únikový východ z tělesa dálnice po schodech dolů na účelovou komunikaci kolem trati. Na obou stranách mostu se nachází i malé retenční nádrže od odvod srážkové vody z dálnice plus na straně do Prahy pak navíc jedna velká nádrž.

     
     
     
     

     


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: