ŽLEBSKÝ
(Loubský)
železniční most

Ocelový most spojující Děčín a Prostřední Žleb byl "Rakouskou severozápadní drahou" vybudován v letech 1873 - 1874 dle konceptu a plánů Konrada Wilhelma Hellwaga a Eudarda Gerlicha. Vzletně býval nazýván "Vodní branou Českosaského Švýcarska". 252 metrů dlouhý most o čtyřech polích se třemi pískovcovými pilíři a ocelovou příhradovou konstrukcí se spodní mostovkou, v úhlu cca 45 st. přes řeku, vystavěla vídeňská firma Gebrüder Klein a Schmoll & Gaetner jako jednokolejný, ač tomu pilíře na první pohled neodpovídají (byly stavěny zcela novou moderní metodou pomocí kesonů, za pomoci korečkových rypadel a automatické lopaty), každopádně však velice pomohly při výměně ocelové konstrukce za novou (větší nároky na zatížení) v roce 1927. Součástí mostu bylo i vedení trubek s pitnou vodou od pramenů v Horním Žlebu a Čertově vodě do Děčína. V době výstavby se jednalo o největší most na našem území. V Prostředním Žlebu byly vybudovány čtyři seřaďovací koleje, lokomotivní remíza, vodní pumpa, sklad na uhlí a obydlí pro úředníky. Pilíře mostu byly v roce 2013 poškozeny povodněmi a v roce 2015 tak musely být opraveny. Most jako takový je krom své důležitosti i zajímavým krajinotvorným prvkem a je kulturní památkou ČR. V roce 2022 jej čeká kompletní rekonstrukce včetně výměny ocelové příhradové konstrukce.

           
           
           
           
           
           
            
      -     
   ¨       
        
           
     
 

Železniční most ve Žlebu poškodily povodně, je nutné opravit pilíř v Labi (02-2015)

Správa železnic chystá miliardovou výměnu mostu přes Labe a opravu tunelu v Děčíně (01-2021)

Miliardovou zakázku v Děčíně získaly Strabag a DT Mostárna, vymění most přes Labe (08-2021)

V Děčíně začala rekonstrukce trati pro nákladní vlaky. Vznikne nový most, opravy se dočká i tunel (10-2021)

V Děčíně začala výměna železničního mostu, nový přivezou po vodě (10-2021)

V děčínském přístavu roste nový most, nahradí ten do Žlebu (01-2022)

Starý železniční most do Prostředního Žlebu pomalu mizí, na novém se už pracuje (03-2022)

        
  

Přesun nosných konstrukcí mostu (05-2022)´

Výměna nosné konstrukce mostu přes Labe (09-2022)

Výměna mostní konstrukce jde do finále (09-2022)

Drží! Nový most do Prostředního Žlebu prochází zátěžovou zkouškou (11-2022)

Děčínský tunel pod Kvádrberkem >>>

Loubský tunel pod Popravčím vrchem >>>

Stoličná hora - 289 m (Kvárdberk) >>>

Děčín - Loubí - přístav >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: