DĚČÍNSKÝ TUNEL
POD KVÁDRBERKEM
v 458,363 km

395 metrů dlouhý železniční tunel byl vybudován "Rakouskou severozápadní drahou" v letech 1873 - 1874 v masivu vrchu Kvádrberk (část tunelu je kopaná). Při stavbě tunelu, který procházel  150 metry svrchnoturonských slínovců a 250 metry pískovce, byla použit tzv. anglický tunelovací systém.  V polovině 80. let byla v tunelu snížena podlaha tunelu kvůli jeho elektrifikaci. Tunel je v celé své délce vyzděn pískovcovými kvádry a cihlami. Sanace ostění byla provedena v roce 1983 - na některých místech ostění byla na původní ostění nanesena vrstva sanační omítky, zároveň byla provedena rekonstrukce odvodňovacího systému. Ač dnes je v tunelu položena pouze jedna kolej (a nadále tak i zůstane), byl původně dvojkolejný, protože se počítalo s vybudováním pravobřežní trati do Drážďan. K tomu však nedošlo a tak za jeho severním portálem, ještě před železničním mostem) byla v roce 1880 zbudována strmě klesající odbočka vpravo dolů do nově vznikajícího Loubského přístavu s překladištěm, která byla po druhé světové válce snesena jako nevyužívaná v roce 1952. Tunel byl však byl v té době natolik vytížen, že v roce 1892 bylo vybudováno další spojení z Děčínského nádraží (východního) do přístavu v Loubí, které procházelo kratším tunelem a ostrým zářezem v Popravčím vrchu (západním zakončením Kvádrberku u řeky Labe). V roce 2022 jej čeká kompletní rekonstrukce.

           
           
           
        

Úsek Děčín-východ - Prostřední Žleb z pohledu strojvedoucího

V Děčíně začala rekonstrukce trati pro nákladní vlaky. Vznikne nový most, opravy se dočká i tunel (10-2021)

Sanace děčínského tunelu (03-2022)

Tunel do Žlebu prochází velkou opravou, podívejte se, jak to tam vypadá (04-2022)

Podívejte se do tunelu pod Kvádrberkem, jeho opravy se blíží do finiše (01-2023)

Přinášíme vám pohled na zmodernizovaný traťový úsek v Děčíně (02-2023)

Žlebský železniční most >>>

Loubský tunel pod Popravčím vrchem >>>

Stoličná hora - 289 m (Kvárdberk) >>>

Děčín - Loubí - přístav >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: