HRÁDEK U LIBOCHOVAN
vrch, pozůstatky starověkého hradiště
264 m

Hrádek je součástí náhorní plošiny mezi Velkými Žernoseky a Libochovany na pravém břehu Labe. Velký kamenný val s příkopem ve tvaru čtvrkruhu, táhnoucí se ve směru od severozápadu na jihovýchod, ohraničuje opevněné pravěké hradiště z mladší doby bronzové, jehož úkolem bylo hlavně chránit obchodní cestu ze Saska do Čech. Později zde bývalo keltské a slovanské hradiště, údajně jedno z nejlépe opevněných ve střední Evropě. Součástí hradiště byl i vrch Kalvárie a Tříkřížový vrch, kde zřejmě stávala akropole. Dnes se zde nachází jen již zmíněný kamenný val a menší val uprostřed louky s posedem a vyhlídkou. Hrádek se nachází na žlutě značené trase z Libochovan na Kalvárii, na jeho západní straně vede i zeleně značená cesta z Kamýku okolo Strážiště do Velkých Žernosek.

Pravěké hradiště Hrádek / Tříkřížový vrch - archeologický atlas

Hradiště Hrádek a hradiště Tříkřížový vrch - kulturní památka

Bylo na obřím hradišti Hrádku u Libochovan české Stonehenge? (06-2018)

        
        
        
        
  

Kalvárie - 245 m / Tříkřížový vrch >>>

Kaple Navštívení Panny Marie na Hrádku u Libochovan >>>

Kaple sv. Huberta na Hrádku u Libochovan >>>

Čertův dráp - 248 m >>>

Porta Bohemica >>>

Velké Žernoseky >>>

Libochovany >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: