BÝVALÁ PŘÁDELNA
Mitscherlich & syn,
vigoňová přádelna a přádelna
bavlny, Bonex n.p.

Hrob - Mlýny

Původně sklárnu zde založil v sedmdesátých letech devatenáctého století majitel Dubské porcelánky Anton Tschinkel. Nejdříve se zde jen tavily stříbrné rudy, později započala výroba lahví. V roce 1866 zachvátil továrnu požár, některé budovy musely být postaveny znovu. O dvacet let později se celý areál dostal do finančních problémů a jeho novými majiteli se stali Alfred a Egon Mitscherlichové, synové Adolfa Mitscherlicha v Teplicích, kteří zde na podzim téhož roku zahájili výrobu vigoňové příze. V roce 1904 Mitscherlichové staví moderní přádelnu bavlny a o dva roky později nahrazují starou vyhořelou budovu moderní třípodlažní budovou. I za další rozšiřování o tři roky později mohl opět požár. V roce 1913 byla instalována parní turbína o výkonu 1000 HP a s kapacitou 28 tisíc vřeten se přádelna stává nejvýznamnějším podnikem na teplicku. 1914 se staví nové skladiště a truhlárna a ze železniční trati je sem postavena vlečka. V roce 1944 umírá majitel Alfred Mitscherlich a hned po osvobození stát továrnu konfiskuje. Od roku 1947 patří do "Sdružení bavlnářských závodů", od roku 1972 Bonex, nár. podnik (od roku 1989 státní podnik). V sedmdesátých letech proběhla modernizace strojního vybavení a původní okna tovární budovy byla vyměněna za luxfery. V devadesátých letech výroba končí a objekt začíná chátrat, později je část zdemolována a zůstává jen charakteristická „sprinklerová“ věž, ve které byly umístěny nádrže na požární vodu a budova expedice nahoře u železniční trati, komín a několik dalších budov v různém stupni rozkladu.

Hrob - Mlýny přádelna

        
        
   

Železniční stanice Hrob >>>

Hrobský viadukt >>>

Křižanovský viadukt >>>

Malý Hrobský viadukt >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: