KREBSŮV VRCH
(Krebsberg)
205 m
KANON
zaniklý skalní ostroh

VYHLÍDKA
FRANTIŠKA MÁLKA
vyhlídkové místo na pomezí
Krásného Března a Neštěmic

Na pomezí ústeckého Krásného Března a Neštěmic vybíhá směrem k Labi čedičová skála Krebsův vrch, česky Račí hora) se zajímavou odlučností čediče v šestiboké sloupky. Na východní straně vrchu byl počátkem 20. století nalezen vzácný minerál zeofylit. Název Krebsův vrch byl odvozen od příjmení zahradníka ze sousedního krásnobřezenského zámku, který na strmé stráni pod vrchem založil kamennou vyhlídku na starých zdech historického opevnění. Na Krebsově vrchu byly učiněny četné archeologické nálezy z mladší doby bronzové, kdy na ostrožně nad řekou zřejmě stávalo opevněné sildliště - hradiště Krásné Březno. Byly zde objeveny stopy jak lužické tak i slovanské kultury. Již v polovině 19. století byla tato skála částečně odtěžena aby vznikl prostor pro vybudování železniční trati z Prahy do Drážďan. Nad železniční tratí tu pak vznikl zajímavý skalní ostroh - útvar ve tvaru kanónu, podle nějž by také pojmenován. V roce 1901 se z něj dokonce symbolicky vystřelila vítací salva na počest po Labi proplouvajícího parníku s císařem Františkem Josefem I. Na přelomu 19. a 20.století na vrchu vznikla vodárna. Bohužel chvíle "Kanonu" byly sečteny ne chvíli, kdy se německá samospráva rozhodla rozšířit silnici nad železniční tratí aby byl průjezdná i při povodních. Dynamit pak dílo zkázy dokonal v roce 1939, dva roky před tím, než zemřel významný geolog Emanuel Hibsch, který ve svém životě aktivně bojoval proti ničení geologicky cenných lokalit Českého středohoří. V průběhu druhé světové války zde byl vybudován skrz celý masív tunel, který sloužil jako protiletecký kryt. Na stavbě silnice i tunelu se podíleli zajatci z neštěmického internačního zajateckého tábora.
Vyhlídku pojmenovanou po známém ústeckém turistickém nadšenci Františku Málkovi (více v odkazu níže) nechalo vybudovat město Ústí nad Labem. Otevřena byla v září tohoto roku (2020). Financována částkou 350 tis. Kč byla z tzv. participativního rozpočtu „Ústečané společně“ - vymezená část rozpočtu města určena na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem.
Vyhlídka se zastřešeným dřevěným přístřeškem vybaveným dvěma prapodivnými sedačkami, dvojicí odpadkových košů, informační cedulí a dřevěným zábradlím ohraničující terénně upraveným povrchem, je přístupná ze sídliště "Pod vyhlídkou", nezpevněnou a neznačenou cestou, vedoucí za základní školou, podél vodárny. Výhled zahrnuje území kolem řeky Labe od protějšího Svádova přes část centra města až po Erbenovu vyhlídku.

František Málek

Pro fandy Ústeckých tramvají - fotografie z Kanonu

Sloupcovitý a kulovitý rozpad čediče Neštěmice

           
           
           
           
        
  

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: