KNOBLOŠKA
(Knobloschka)
323 m&
TŘI VRŠKY
(Drei Spitzen)
331 m

U osady Knobloška, resp. na jejím severním okraji, se nachází jedna ze čtyř lokalit EVL Bílé Stráně u Litoměřic. S ostatními třemi lokalitami má společný jeden hlavní rys, kterým jsou výchozy slínovců a jílovitých vápenců s kamenitou půdou bohatou na karbonáty, převážně západně orientované. A právě díky bílé barvě vápenců a opuk prosvítající pod řídkou vegetací jsou tyto svahy z daleka rozeznatelné. Významnou jsou zde teplomilné trávníky na vápnitých podložích, dále např. vegetace silikátových skalnatých svahů, kontinentální opadavé křoviny a eurosibiřské stepní doubravy. Kvůli ohrožení odklonu od tradičního hospodaření, se zde nyní pravidelně vyřezávají křoviny krom ovocných a dubových a trávníky jsou spásány či ručně sečeny. Tím se zachovávají útočiště významných druhů rostlin a živočichů (například motýlů ty bylo napočítáno více jak sto druhů ve 21 čeledích).
 
Osada
Knobloška v prostoru mezi obcí Malíč (do jejího katastru i patří) a vrchem Bídnice (631 m) na horizontu bílých opukových strání, je místní částí obce Malíč. Je to stará vinařská osada, která vznikla mnohem později než samotná ves Malíč či Michalovice (jihozápadní soused Knoblošky). Historie osady je spjata z části s historií Malíče, z části pak Michalovic. V době mezi světovými válkami zde stávalo 23 domů, byla zde i hospoda a vinárna. Dnes přes vesničku vede místní komunikace mezi silnicí od Kamýku na Litoměřice a osadou "Třídomí" u Michalovic.

        
        

Trojici od východu nevýrazných vršků v řadě vedle sebe mezi osadami Třídomí a Knobloška se všeobecně přezdívá Tři vršky. Jejich západní svahy padají strmě skoro se stometrovým převýšením k Malíči. Z jejich vrcholků se otevírá jeden z nejkrásnějších výhledů na České středohoří a je velmi vyhledáváno fotografy. Nevede sem turistická značka, ale naučná stezka Skřítka Portáše otevřená na jaře 2015. Vede ze Lhotky do Žalhostic. Na trase dlouhé 30 km se 16-ti zastaveními Vás obeznámí s pověstmi, které se váží k jednotlivým místům, pokocháte se nádhernými výhled do krajiny Českého středohoří a vy i děti se mohou zapojit do hry, zabavit se a hledat skryté symboly do hrací karty. Knobloškou prochází i cyklostrasa 3058 z Babin do Velkých Žernosek.

        
        

Tři kopce Knobloška

Naučná stezka Skřítka Portáše

Jeřáb Labský

Korouhev nalezená bez detektoru v bahně

Foto žíly čedičové horniny mezi obcemi Michalovice a Knobloška

Před iks lety postavil někdo na Třech vršcích u Knoblošky, odkud je pěkný výhled na Středohoří, nějakou takovouhle dřevěnou 'rozhlednu'. Dlouho tam nevydržela. Pamatujete ji někdo a víte o ní něco blíž?

        
        
        
  

Bídnice - 361 m >>>

Richard - podzemní továrna >>>

Vila Veveří pod Radobýlem >>>

Kamýk >>> 

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: