KOLIBOV
(Kolleben)
osada Sebuzína
část města Ústí nad Labem
okres Ústí nad Labem
Ústecký kraj

Na spodním konci soutěsky Rytina na úpatí vrchů Pahorek a Lenoch se rozkládá osada Kolibov, patřící k Sebuzínu. V místech, kde se potok Rytina v Kolibově vlévá do řeky Labe, bývalo ještě v 19. století nejužší a nejnebezpečnější místo na dolním toku Labe.  Ke konci 19.století při přívalových deštích přehradilo kamení, suť a kmeny stromů nejen železniční trať mezi soutěskou a řekou Labe, ale částečně přehradily i řeku Labe. Nejenže byla přerušena železniční doprava, ale byla zároveň i ohrožena plavba po Labi. V důsledku toho byla počátkem 20. století vybudovaná umělá regulace toku Rytiny. Zajímavostí je rekreační středisko na konci Ritinského údolí v Kolikově (dnes jen základy a komín, po žluté značce asi 100 metrů směrem na Brnou) vybudované v roce 1948 tehdejšími Stalinovými závody v Záluží. Právě zde se v roce 1950 uskutečnily dva turnusy prvního krajského budovatelského tábora na severu Čech, čítající na dva tisíce pionýrů. V následujících třech letech se zde konaly mezinárodní pionýrské tábory, kterých se zúčastnily i děti francie, španělska, řecka či koreje. V roce 1951 zde navíc byla zřízena i stanice mladých přírodovědců, která byla v roce 1954 přestěhována do Krásného Března.

Kolibov - část Sebuzína

Kolibov - historie

        
        
     
  

Sebuzín >>>

Soutěska Rytina >>>

Rokle Němečského potoka >>>

Lenoch - 510 m >>>

Pahorek - 380 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: