LIBOCHOVANY
železniční zastávka

Železniční stanice Sebuzín leží v km 422,532 dvoukolejné trati Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ. V provozu je od zprovoznění trat v roce 1874, od roku 1909 dvojkolejná, od roku 1958 elektrifikovaná. V železniční stanici jsou zvýšená nástupiště s obrubníky a pevnou hranou u první, druhé, třetí a čtvrté koleje v délce 210 m. V úrovni těchto kolejí jsou čtyři přechody pro cestující. Stanice je vybavena vodovodem s pitnou vodou na všech pracovištích. Vodovodní vývod pro cestující je umístěn na přijímací budově. Pro svou polohu je však pro místní obyvatele neatraktivní atak a ni není divu, že zde české dráhy snížily počet zastavujících vlaků.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se chystá na zlepšení traťových podmínek v úseku mezi Litoměřicemi dolním nádražím a nádražím na Střekově. Součástí této investice bude i zrušení dosavadní železniční stanice Sebuzín. Ta již svému účelu neslouží, vlaky stanici většinou projíždějí. Sebuzínští ale nepřijdou zkrátka, protože se zároveň uvažuje o vybudování zastávky nové, blíže centru obce, u silničního nadjezdu směrem na Tlučeň. Nové nástupiště má mít délku 110 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice Přístup na nástupiště u obou traťových kolejí bude bezbariérový. U druhé traťové koleje bude k přístupu sloužit také schodiště situované směrem k přilehlému silničnímu nadjezdu. Přístupové chodníky budou navázány na stávající obecní komunikace. Nástupiště budou vybavena přístřešky pro cestující, informačním systémem a orientačním systémem pro osoby se sníženou schopností orientace.

Ve stávající železniční stanici budou zrušena nástupiště, bude přejmenována na ŽST Sebuzín - Církvice a bude sloužit pouze pro účely nákladní dopravy.

 

        
        
        
        

Pohled z kabiny strojvedoucího: trasa Ústí n.L - Kolín

Optimalizace trati Litoměřice dol. n. - Ústí n.L. / Střekov

        
        
     

Libochovany >>>

Kalvárie - 245 m / Tříkřížový vrch >>>

Hrádek u Libochovan - 264 m >>>

Čertův dráp - 248 m >>>

Strážiště - 362 m >>>

Kaple Navštívení Panny Marie na Hrádku u Libochovan >>>

Kaple sv. Huberta na Hrádku u Libochovan >>>

     

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: