LITOCHOVICE NAD LABEM
železniční zastávka, 155 m

Ačkoli jednokolejná železniční trať z Prahy do Děčína byla zprovozněna už v roce 1851 a zdvojkolejena v roce 1873, počkali si místní obyvatelé a návštěvníci na vlastní zastávku až do 1. května roku 1905 a to i přesto, že jim dráha defacto rozpůlila obec na dvě části. Tato nemilá skutečnost však měla jedno velké pozitivum - od svého zřízení až do dnešních dní tvoří jeden ze základních protipovodňových pilířů obce. Zřízení železniční zastávky pak v Litochovicích  značně posílilo již tak velký turistický ruch a železnice se stala veĺkou konkurencí pro dosavadní lodní dopravu. Železniční trať Zastávka se skládala ze dvou nástupišť a jednoduchého patrového domku (který přestal svému účelu sloužit začátkem dvacátých let a v roce 2017 byl zdemolován zcela. V roce 1979 byl úsek železniční trati mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem plně elektrifikován, na přelomu 20. a 21. století pak došlo k modernizaci železniční trati. Byla vybudována nová nástupiště i přístřešky pro cestující, zároveň byl zbourán původní železniční kamenný klenbový most o třech otvorech s polokruhovou klenbou z roku 1848 (rovnoběžná křídla a pilíře plošně založené na dřevěném roštu podloženém a vyplněném lomovým kamenem, sanováno ještě v roce 1969 při stavbě přeložky silnice Lovosice - Ústí) na lovosickém zhlaví zastávky, který byl nahrazen novým mostem eliptického tvaru z tenkostěnného monolitického železobetonu s jednou klenbou.

        
        
        
     
  

Litochovice nad Labem >>>

Porta Bohemica >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: