LUČNÍ MLÝN U BÝČKOVIC
(
Luhamühle)
195 m

Bývalé samoty Cihelna (Ziegelkratschen) a Luční Mlýn (Luhamühle)

Vrchy Českého

Velký objekt chátrajícího mlýna stojí v části Býčkovic Luční Mlýn. V této části byly uváděny samoty Cihelna - Ziegelkratschen a Luční Mlýn - Luhamühle.
K objektu mlýna patří původní nejstarší budova mlýna a několik dalších přístaveb z různých období. V objektu byla za 2. světové války výrobna džemů a marmelád, konzervárna. Později sloužil jako sklad obilí. V současnosti je objekt rozdělen mezi 2 majitele, z nichž jeden v novější části bydlí. (info. sousedka)
 

☼Luční mlýn – LT (ČS) 5451 – 5,6 km SV od LT (mlýn na Ploskovickém potoce se nachází JZ od Býčkovic a J od Ploskovic, tj. ob. VSV od Pohořan, J od Těchobuzic, SSZ od Zahořan – jedná se o jiný mlýn než blízký stejnojmenný mlýn J od Býčkovic) (DVM). Syn.: Wiesen M.M., Wiesen Mühle.
☼Luční mlýn – LT (ČS) 5451 – 6,3 km VSV od LT (mlýn na Ploskovickém potoce S od Velkého Újezdu se nachází v osadě Cihelna J od Býčkovic, tj. ob. V od Ploskovic, S od Zahořan, SZ od ob. Polepy – jedná se jiný mlýn než je blízký stejnojmenný mlýn J od Ploskovic) (DVM, www.mapy).

Luční Mlýn - bývalý mlýn

         
        
        
        
        
        
        
     

Ploskovice >>>

Býčkovice >>>

Velký Újezd >>>

Velký Újezd - zámek >>>

Železniční zastávka Ploskovice >>>

Přírodní památka Stráně u Velkého Újezdu >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
30.10..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: