MALÉ SEDLO
(Klein Geltsch)
541 m

Severní a zároveň nejnižší vrcholek mohutného Sedla (staré mapy jej uvádějí jako "Babu", bývá někdy nesprávně uváděn jako Malé Sedlo. To se však nachází ještě kousek dál, SSZ západně od nejvyššího vrcholu Verneřického středohoří, oddělené od Sedla malým sedlem a sítí dnes už jen "lesáckých" cest. Ač se v podstatě jedná o severní výběžek Sedla, je Malé Sedlo tvořeno dvěma vrcholky, částečně ze sodalitického tefritu a částečně ze znělce, z nichž menší a homolovitý a vyšší pak protáhlý s malým skalnatým hřbetem a příkrými skalisky na západní straně, kde lze pozorovat hranolovou odlučnost horniny. Vrcholek je lesnatý (mnohdy zajímavě pokroucené duby), úpatí a svahy jsou částečně odlesněny kvůli kůrovcové kalamitě. Vrchol poskytuje výhled pouze západním směrem na severní část Třebušínské kotliny, dílčími výhledy však lze spatřit třeba Bukovou horu či Náčkovickou rozhlednu.

        
        
        
        

Na vrcholek Malého Sedla nevede značená cesta. Lehce je však přístupný po lesní pěšině vedoucí sem z cesty vedoucí mezi Malým Sedlem a Sedlem a to z míst, kde odbočuje zeleně značená trasa nahoru na "velké" Sedlo. Na jihovýchodním úpatí Malého Sedla je rozcestník turistických cest "Sedlo - sev.rozc.", kde se střetávají čtyři turistické značky - červená z Býčkovic přes Třebušín do Úštěku, zelená z Proboštova přes Třebušín přes vrchol Sedla až do Velkého Března, žlutá vedoucí sem od rozhledny u Náčkovic zde končí stejně jako modrá vedoucí sem z Levína. Na severovýchodním úpatí Malého Sedla je pak ještě jedno rozcestí "Pod Malým sedlem", kde se spojují na cestě k Sedlu zelená se žlutou značkou. Míst, odkud vyrazit na Sedlo je mnoho a záleží jen na Vás a na Vaší zdatnosti, odkud se naň vydáte. Můžete ho i spojit s návštěvou "velkého" Sedla.


        
        

Na severním úpatí Malého Sedla poblíž turistického rozcestníku "Pod Malým sedlem" pramení "Kotelický potok" (Einbusch Bach / Kuttlitzer Bach), který je levostranným přítokem Lučního potoka (Ploschen Bach), jehož tok končí u Třeboutic v Labi. Na severozápadním úpatí v údolí mezi Malým Sedlem a už pískovcovým Trojmezím (Am Dreiherrnstein) byly v letech 2018 - 2022 vybudovány retenční nádrže "Sedlo" (celkem 7), z důvodu protipovodňové ochrany navazujících sídelních oblastí a zajištění hydro-akumulační a retenční funkce v krajině (zadržení vody, zpomalení jejího odtoku, snížení odnosu splavenin). Nádrže byly zbudovány i dále po proudu Kotelického potoka.


        
  

Retenční nádrže Sedlo 1 a 7

Retenční nádrže Sedlo 2 a 3

Horní Týnec >>>

Sedlo - 726 m >>>

Litýš - 486 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: