MATRELÍK
(Matrelig, Matrelichsberg,
Mathias Röllig Berg)
668 m

Pokud chcete co nejvěrněji popsat Matrelík, dost záleží na tom, odkud na něj zrovna v tu chvíli koukáte. Jeho vrchol je totiž součástí tzv. Mukařovské hornatiny, horského hřebene táhnoucího se od Stříbrného rohu nad Labským kaňonem přes Bukovou horu a Mukařov jihovýchodním směrem až ke Konojedům, tvořeným bazaltovými a tefritovými tufy ležícími na křídových pískovcích, na mnoha místech proniknutými dalšími sopečnými tělesy, v případě Matrelíku, nefelinickým tefritem. Nejvýrazněji působí z jihozápadního až jižního směru (pokud víte kam koukat) například od obce Zubrnice, resp. od toku Lučního potoka, až po vrchol Matrelíku dosahuje jeho převýšení slušných 330 metrů, aby také ne, vždyť ve výškovém pořadí vrcholů Českého středohoří zaujímá krásné sedmnácté místo. Druhým místem, odkud můžete Matrelík krásně pozorovat je buď silnice mezi Příbramí a Verneřicemi či z pastvin táhnoucích se na ní mezi Loučným (605 m) a Kočičích vrchem (679 m). Odtud ovšem působí spíše jako nevýrazné návrší uprostřed lučních pastvin. No a pak jsou tu pohledy z bývalé velmi frekventované cesty mezi bývalou železniční zastávkou Mukařov a Bukovou horou. Ovšem zde se bavíme o mírně stoupajících lukách. Z vrcholu Matrelíku a nejbližšího okolí jsou opravdu moc hezké rozhledy, lze odtud spatřit nejen docela velkou část Českého středohoří, Polabí s Řípem, část Lužických hor i Ralské pahorkatiny ...

        
        

A krásném rozhledu z vrchu pojmenovaném po jeho majiteli "Mathiasi Rölingovi" věděli už turisté v půlce 19.století. V roce 1885 vznikla nová sekce Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) "Reichen-Biebersdorf / Rychnov-Příbram" se zvoleným předsedou X. Hauptmannem, která si dala podobně jako ostatní sekce za úkol budovat a udržovat turistické cesty a záležitosti s nimi spojené. A tak hned následujícího roku byla spolkem na Matrelíku vystavěna vyhlídková terasa a následně i přístupové cesty. O rok později nahradila vyhlídkovou terasu jednoduchá dřevěná rozhledna (bohužel v roce 1900 jí strhl poryv silného větru a už nebyla znovu obnovena).

        
        

Se zprovozněním železniční trati z Velkého Března do Úštěka s odbočkou do Verneřic v roce 1890 i zde na Verneřické vrchovině dochází k velkému rozmachu turistiky díky dostupnosti z velkých měst jako Děčín či Ústí nad Labem. Mezi oblíbené zdejší cíle patřila Bobří soutěska s vodopádem, Strážný vrch, Kohout, Pohorský vrch, Levín a samozřejmě Buková hora, kam byl nejsnazší přístup po značené cestě od železniční zastávky Mukařov právě přes vrchol Matrelíku. .... V šedesátých letech minulého století převzal na Verneřicku Státní statek Verneřice většinu pozemků vhodných k pastvě skotu a turistická trasa byla z Mukařova přes Matrelík na Bukovou horu časem zrušena, ostatně jako další turisticky značené cesty v okolí Verneřic. Na Matrelík se však pohodlně dostanete i dnes po polní cestě mezi Bukovou horou a Víťovou rozhlednou. Jen si dejte pozor, protože vrchol Matrelíku se nachází na pastvině ohrazené ohradníkem, kde hrozí napadení nebezpečným skotem.


        
     

Zp? na p?hled turistick?h c?? width=

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
10.12.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění