MATRÝ
(Matrai)
594 m
vrch

Matrý se nachází přibližně dva kilometry jihovýchodně nad Brnou nad Labem. Geologický profil tohoto jihozápadního výběžku Kukelského hřebene tvoří trachybazalty s vrstvami pyroklastik a vložkami fosiliferních diatomitů. Z rostlinných druhů zde dominují převážně opadavé listnaté dřeviny. Tento poměrně krátký, víceméně plochý, čedičový hřbet se zvedá mezi koryty Němečského a Rytinského potoka a je tak účastným na dvou roklích - soutěsky Rytina a Němečské rokle. Na svazích je porostlý listnatým lesem s příměsí smrků a borovic. Bohužel i zde se do smrků pustil kůrovec.

Na Matrý značená cesta nevede, na jeho vrcholek se ale dá nejlépe vystoupat v obce Čeřeniště, jehož část se rozkládá je jeho svahu. Ze silničky procházející obcí ve směru Babiny - Kundratice, odbočte první odbočkou vpravo od odbočky ke kostelu u vývěsního štítu "Kamenná stáj" a jděte stále rovně po úbočí Kamenného vrchu, který vás dovede až na Matrý, což je zhruba kilometr. Po této cestě se Vám po levé ruce objeví krásné panoráma Kupy, Varhoště a Matrého i Martinský sesuv. Po pravé ruce zas těsně před Matrým krásné pohledy na Kamenný vrch, Trpasličí kameny i Skřivánčí vrch.

           
           
           
           
        

Pahorek - 380 m >>>

Čeřeniště >>>

Průčelská rokle >>>

Skřivánčí vrch / Modřín - 630 m >>>

Němčí >>>

Čertova Jizba >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: