ROKLE
NĚMEČSKÉHO
POTOKA
(Matraischlucht)

Německé označení Maitraischlucht by se dalo volně přeložit jako "kaňon Matrého". Jedná se o rokli vyhloubenou tokem Němečského potoka (Tannbuschbach), pramenícího v úžlabí tří mohutných vrchů, Matrého, Skřívánčího a Kamenného vrchu, který na své délce 2,2 km překonává výškové převýšení 335 metrů. Na mnoha místech vodního toku je vidět poničená či zcela zničená potoční navigace, kaskády tak jako na sousedních potocích zde vybudovány nebyly. V dolní části toku je v lese několik zařízení na jímání vody a Němečskou rokli zde přetíná žlutá turistická značka ze Soutěsky Rytina do Brné.  V minulosti zde vedla modrý turistická značka v úseku Němčí - Sebuzín, ovšem ta byla někdy počátkem osmdesátých let minulého století přetrasována z Němčí přes Čeřeniště přes soutěsku Rytina do Sebuzína. Rokle Němečského potoka je klidným místem, kde co chvíli zahlédnete stádo daňků prchající před Vámi jakožto vetřelci po svazích okolních kopců. Dostanete se sem po neznačených cestách jak z Němčí (mnohem pohodlnější přístup) tak z Čeřeniště, odkud je však třeba překonat skalnatý svah, o což je však cesta dobrodružnější. Ač jsou svahy rokle porostlé převážně listnatým lesem, i zde se vyskytuje smrk, který byl napaden kůrovcem. Němečský potok jako takový není normálně nijak vodnatý a jímky na vodu v jeho spodní části jsou spíše závislé na vodě stékající z okolních stráních než na toku samotném. Ve spodní části rokle se hlavně po pravé straně vyskytují četná suťová pole, která v zimě tzv. "dýmají" - z hlubin země zde na povrch vystupují srážející se teplé vodní páry. Svahy okolo spodní části rokle jsou označované jako Čertova jizba (jméno podle jednoho z vrcholů Labského údolí), právě pro mikroexhalace, které si lidé v dřívějších dobách vysvětlovali poněkud jinak (odtud název jizby).                 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Němčí >>> 

Čeřeniště >>>

Matrý - 594 m >>>

Skřivánčí vrch - 625 m >>>

Čertova jizba - 552 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
27.10.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: