PLEŠIVÁ / VRANÍ
(Plöschenberg)
492 m

Od jihu zdaleka viditelný, avšak nenápadný dvojvrchol na severním okraji tzv.Třebušínské kotliny. Plešivá je tvořena svrchnoturonskými pískovci, které na jeho vyšším jihozápadním vrcholu prorazila třetihorní znělcová homole. Na severním úpatí pramení dva malé přítoky Lučního potoka, na severozápadním svahu je studánka u lesní cesty, v místech kde z lesní cesty odbočuje zelená značka směrem na Třebušín. Plešivá byla stejně jako většina okolních vrcholů stižena kůrovcovou kalamitou a tak jsou její svahy i vrchol, značně prokáceny. Na terasovitém svahu na jihozápadním a západním úbočí už byla provedena výsadba nových stromků.

        
        
        
        

Cesta na vrchol není nijak značená, ovšem z malého sedla "Hvězda" mezi Plešivou a Soudným kamenem, kterým prochází zeleně značená turistická trasa z Horního Týnce do Třebušína, sem vede pohodlná lesácká cesta. Ani jeden z vrcholu nenabízí skoro žádný výhled (mimo dílčí výhledy v období vegetačního klidu), přesto stojí za návštěvu, už jen kvůli zajímavě tvarovanému vrcholovému trachytovému skalisku.

        
        
  

Horní Týnec >>>

Třebušín >>>

Soudný kámen - 546 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: