PODSEDICE
železniční zastávka

Pravidelný provoz na trati z Mostu do Lovosic (původně Místní dráha Obrnice - Čížkovice) zde byl zahájen na konci 1898. V období protektorátu Böhmen und Mähren byly všechny stanice na Švestkové dráze (pojmenovaná podle velkého množství švestkových sadů kolem trati v první polovině dvacátého století) na "německém" území, krom Třebenic a Třebívlic. V letech 1982-87 byl provoz na trati zastaven kvůli sesuvu mezi Třebenicemi a Dlažkovicemi a vlakové spoje byly nahrazeny autobusy. Uvažovalo se i o ukončení provozu, ale v roce 1987 byla trať v místě sesuvu opravena a opět uvedena do provozu. O dva roky později zde byla ukončena nákladní doprava (především čpavek do chemických závodů v Lovosicích, po roce 1989 pak cukrová řepa, jablka a další ovoce) a nadále klesal i počet cestujících až byl v roce 2007 pravidelný provoz opravdu ukončen. Dlužno dodat, že za ukončením provozu stál spor Českých drah a Krajského úřadu Ústeckého kraje o cenu za dopravní obslužnost. Spor byl vyřešen zrušením vybraných spojů na většině tratí na Ústecku, na Švestkové dráze byl zrušen dopolední pár vlaků bez jakékoliv náhrady a počet přepravených cestujících díky mizerné nabídce spojů poklesl na minimum. O rok později se dopolední pár vlaků na trať o víkendy vrátil, v Lovosicích byly vytvořeny návaznosti do všech směrů a rapidně vzrostl počet přepravených cestujících, ale ani to nestačilo. Krajský úřad přes protesty obyvatel a obcí se rozhodl vlaky dál neobjednávat a nahradit je autobusy. Už ale o rok později zde začaly v letní sezoně jezdit pravidelné nostalgické vlaky. V roce 2014 nabídl celou trať její vlastník (tehdejší SŽDC) k prodeji jako nepotřebnou a o dva roky později jí zakoupila společnost AŽD Praha (výrobce zabezpečovací technice), která trať začala modernizovat jako svůj zkušební polygon k testování nejmodernějších technologií v železničním zabezpečení. Na konci října 2019 zde byl ukončen provoz víkendový provoz turistické linky a 15.12. byl zahájen pravidelný denní provoz společností AŽD Praha na lince U10 Litoměřice - Lovosice - Most.
Na nově vybudované železniční zastávce (282 m n.m.) slouží cestujícím LED panel s jízdními řády, nové vyvýšené osvětlené nástupiště, staniční rozhlas. Nová zastávka je situována blíže k obci. Staré nádraží naštěstí nešlo k zemi (protože se nejedná o státní majetek, jak se v posledních letech běžně děje, kdy SŽDC / SŽ odstřelí starou nádražní budovu a nahradí jí prefabrikovaným betonovým hnusem), ale stalo se útočištěm soukromé firmy, která na jeho opravě pěkně zamakala.

Rozloučení s pravidelným provozem osobních vlaků
na trati Čížkovice - Obrnice 8. prosince 2007

           
           

Švestková dráha

Historie Švestkové dráhy v datech

Podsedice >>>


        
        
        
        
        
  

Zpět na přehled turistických cílů
 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: