PORTA BOHEMICA
Brána Čech
(Böhmisches Tor / Böhmischen Pforte)

 

Putování po cyklostezce na pravém břehu Labe mezi Velkými Žernoseky a Libochovany

Jestliže na protějším břehu řeky vede naučná stezka "Brána Čech", po které stačí vyrazit jedním směrem a zpět se vrátit vlakem, na této straně, která je trošku bohatší na zajímavosti, lze jednou trasou jít tam, druhou pak zpět. A pokud si vše co cestou potkáte navíc náležitě prohlédnete, je z toho rázem půldenní výlet jak vyšitý. My si pro náš účel vybereme jako počáteční bod přívoz ve Velkých Žernosekách, odkud se dá v sezóně dostat převozním člunem na druhou stranu řeky, což oceňují zejména cyklisté, pro které slouží jako spojka mezi cyklotrasami. Zároveň se tu v sezóně lze i občerstvit či dobít elektrokolo. My se vydáme po proudu řeky po zelené značce (začíná opodál ve vsi u zastávky autobusu) po dlážděné cestě, která je zároveň cyklostekou (vede tudy Labská cyklostezka) směrem k "Bráně Čech", jejíž ústí je odtud krásně vidět. Mineme přístavní zeď pro osobní lodní dopravu i přístaviště klubu vodních turistů. Když se v těchto místech podíváme vzhůru přes železniční trať, zahlédneme strážní viniční domek na vinici "Mariánská", který je spolu s třemi ostatními v okolí památkově chráněn jako kulturní památka. O kousek dál je nad tratí vidět, že vinice jsou najednou mnohem výše ve stráni a nad tratí je vzrostlá náletová vegetace, to se dostáváme k úpatí vrchu Velká Vendula. Na konci osmdesátých let zde došlo po přívalovém dešti k sesuvu půdy a zničení vinice, což o pár let později vedlo k terasové úpravě vinic. Jen tato spodní část už zůstala tak jak je, bez obnovy. Mineme dva propustky pod železniční tratí po které projel první vlak v roce 1874 a po chvíli i pár chatiček a starý železniční vechtr za tratí a to už jsme u podchodu, kde uhýbá vlevo zelená značka do Jeleního příkopu, aby po chvíli začala cikcak stoupat nahoru na Tříkřížový vrch. Stojí zde i informační panel naučné stezky "skřítka Portáše". Jelení příkop je součástí přírodní rezervace "Kalvárie" a je přirozeně odděluje svahy Velké Venduly od Tříkřížového vrchu. Kromě vzácné flory se zde vyskytuje například ještěrka zelená.

Pokračujeme dále po cyklostezce, míjíme postupně Tříkřížový vrch s třemi kříži i Kalvárii se zbytky viničního domku (vztyčená česká vlaječka) na vysoké rozeklané skále s ocelovými sítěmi ochraňujícími železniční trať před pádem kamení, které zde má úplně jiné složení než je pro České středohoří zvykem (červenou rulu, ortorulu, svor, fylity i břidlici). Mezi řekou a námi se táhne pás zeleně a vpravo nad hlavami místo, kde se rozkládalo pravěké hradiště - náhorní plošina Hrádek. Skalní útes nás doprovází i na protějším břehu řeky, kde můžeme zahlédnout vyhlídku "Porta Bohemica". Pomalu se dostáváme k z části zasypanému podjezdu pod železniční tratí, za nímž se po zdolání menší skalní stěny dostáváme do starého opuštěného lomu, kde se těžila rula, která byla použita například při výstavbě Střekovských zdymadel. Prostor lomu si vzala příroda zpět, zarůstá jak spodek lomu, tak i jeho stěny a díky postupující erozi jsou narušené i horní okrajové hrany lomu, občas se uvolní nějaký ten "kamínek" ... takže opatrně. Je až s podivem, že někdy v roce 2005 jsme se synem po pravé stěně lomu vyšplhali nahoru, protože když se pak podíváte shora, asi by Vás taková blbost už nenapadla. Po návratu zpět na cestu projdeme ještě kolem jednoho stěnového kamenolomu těsně nad tratí (bez přístupu) a to už se po obou stranách řeky začínají svahy okolích skal snižovat až k řece. Na naší straně přesně v těch místech začíná chatová a zahrádkářská část Libochovan. Zde se rozhodneme, zda budeme pokračovat dále až do obce, kde krom železniční stanice (cesta vlakem zpět) a nepřístupného zámku (chráněná kulturní památka v soukromých rukou) můžete shlédnout například památkově chráněný kostel Narození Panny Marie či sloup se sochou Panny Marie v naději. V letní sezóně můžete dokonce ze zdejšího přístaviště odplout linkovou lodí.

        
        
        
        

Pokud se Vám nechce zacházet až do Libochovan, můžete na konci skalního údolí na začátku chatové osady podejít propustkem železniční trať a podél lesa se vydat až k cca 300 metrů vzdálené značené cestě (žlutá značka) z Libochovan na Kalvárii. Pod lesem je tu malý přístřešek s informační tabulí s výhledem na Deblík a Trabice. U přístřešku je potřeba se opět rozhodnout co dál. Jednou z možností je pokračovat po žluté rovnou přes Hrádek na Kalvárii nebo se juknout do starého kamenolomu, nad nímž se tyčí skalní útvar Mravenec / Čertův dráp nebo se jít podívat na skalní vyhlídku nad kamenolomem, který jsme před chvílí nad železniční tratí navštívili. Naštěstí je možné skloubit vše dohromady, tak jdeme na to. Jen doporučuji telefon s GPS s nainstalovanou aplikací mapy.cz a zapnutou funkcí "moje poloha" ;-)

Jakmile žlutá značka vstoupí do lesa, odbočuje zní vpravo úzká pěšina, která Vás dovede lesem (bez pevné turistické obuvi sem raději nechoďte) až ke starému lomu pod Čertovým drápem. Pokud se nechcete vracet zpět, z obou stran skaliska se dá vyjít nahoru (samozřejmě mimo zdejší lezecké cesty) a pohlédnout odtud na krásnou krajinu Českého středohoří. Od vrcholu skaliska se pak vydejte po vrstevnici směrem v České bráně a pokud budete mít štěstí, dojdete až na rozcestí, které se nachází cca 200 metrů od turistického přístřešku, na žluté značené trase na Kalvárii.

Od rozcestí se z pohledu Libochovany -> Kalvárie vydáme lesem vpravo a přes vrchol "Na Skalce" (posed) dojde až na okraj skalního útesu nad bývalým kamenolomem, odkud je pěkný výhled na Portu Bohemicu. Opět upozorňuji, že je nutné mít pevnou turistickou obuv a mít v paměti riziko možného pádu, protože hlavně okraje kamenolomu jsou silně narušené (hrozí utržení) a zbytky lanového oplocení už lze nalézt jen na dvou místech. Držte se proto v bezpečné vzdálenosti od okraje lomu a obejděte ho. Odměnou vám bude dále proti proudu řeky kamenná scenérie malých skalek různých tvarů. Dále už je terén velmi obtížně schůdný, takže je lepší vydat se šikmo od řeky proti jejímu proudu, kudy vede žlutá značka na Kalvárii.

Dále po žluté pak vnímejte terén po levé ruce, kde se v mírné zatáčce dostanete na začátek vysokého valu, který se táhne více jak 700 metrů v mírném oblouku kolem pravěkého hradiště "Na Hrádku". Uprostřed náhorní plošiny po levé ruce je malý val s posedmé a vyhlídkou, kde si lze odpočinout a pokochat se výhledy na středohoří. Po návratu na žlutou značku, jejíž směr se náhle změní prudce vpravo těsně před jihovýchodním zakončením "valu" (rovně pokračuje jen cyklostezka"), se před námi objeví zalesněné návrší s dvěma vrcholy - vlevo Tříkřížový vrch, vpravo Kalvárie. Žlutá značka končí u rozcestníku "Kalvárie" pod vrcholem, na který nás nové dovede zelená značka. Kdysi tu všude byly sady a vinice, v současnosti po nich podle cesty zbyly jen různorodé kamenné zítky.

Z Tříkřížového vrchu / Kalvárie se vrátíme po zelené značce zpět na rozcestí. Odtud lze po zelené vyrazit směr Kamýk přes kapličku sv. Huberta a kapli Navštívení Panny Marie a udělat si odbočku na Velkou Vendulu a Strážiště nebo sejít po zelené klikatou serpentýnou do Jeleního příkopu, podejít pod železniční tratí a podle vody se vrátit do Velkých Žernosek.


        
        
        

Je jedno či si za počátek vyberete Velké Žernoseky či Litochovice, pravdou ovšem je, že pokud se sem vydáte vlakem, je asi lepší zvolit za počátek i cíl Libochovany, protože zdejší železniční zastávka se nachází přímo na okraji obce, zatímco zastávka ve Velkých Žernosekách se nachází v sousedních Žalhosticích, což je cca 2 km od přívozu. Což ale nemusí být na škodu, pokud si do plánu přihodíte i Park Inspirace. 

Naučná stezka Skřítka Portáše

NS Skřítka Portáše

Přírodní rezervace Kalvárie

Železniční zastávka Libochovany >>>

Železniční zastávka Velké Žernoseky >>>

Zpět na Porta Bohemica >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: