ŠIBENIČNÍ VRCH
(Galgenberg)
353 m

Spíše se jedná o návrší jižně od Blíževedel vpravo od silnice na Skalku na úrovni zemědělského statku. V současnosti slouží jako pastvina, ale až do roku 1760 se zde vykonávaly popravy na odsouzených, protože Blíževedly měly své vlastní soudnictví. Kromě malého lesíka na jižní straně je zde výhradně travnatý porost. Jihozápadně od Šibeničního vrchu se v lese zdvihá vrch s kótou 385 m, jehož německý název je "Bleiswedler Haide", česky pak "Hajda" a hned za ním pak ještě vrch s kótou 403 m a německým názvem "Lucker Haide" s českým názvem "Lukovská lada". V rokli mezi nimi pak pramení u "Williho studánky" Blíževedelský potok a prochází tudy červeně značená cesta z Ronova přes Hřídelík do Úštěku. V rokli na úpatí onou naposledy zmíněných kopců lze nalézt i krásné pískovcové skály.

        
  

Blíževedly >>>

Železniční stanice Blíževedly >>>

Zřícenina hradu Hřídelík >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: