ŠIROKÝ VRCH
(Velký Šíran, Velký Široký, Grosse / Hoher Breiter Berg, Breite Berg)
659 m

Ještě v šedesátých letech 20. století měl tento čedičový vrch holý vrchol (ve 20. letech jej postihla mnišková pohroma, kdy smrky obalily žravé housenky bekyně mnišky a postupně zlikvidovaly porosty na 600 tisících hektarech v celé republice) a svým návštěvníkům poskytoval daleký rozhled. Zarůstat začal opět na přelomu 50. a 60. let. Můžete zde spatřit velké množství černých kulatých vyvřelých balvanů. Široký vrch je na svém jihozápadním úbočím zakončen majestátními Výřími skalami s množstvím skalních masívů oblíbenými mezi horolezci. V malém údolí mezi masívy "Širokého vrchu" s "Trpasličích kamenů" pramení "Průčelský potok", který pak po pár stech metrech padá z horní hrany "Výřích skal" dolů do "Průčelské rokle" jako "Výří vodopád", nejvyšší vodopád Českého středohoří.

Pokud se chcete na Široký vrch vypravit, ideální je červeně značená cesta mezi osadami Sedlo a Němčí, kde zhruba v půli cesty v jedné ze zatáček začínají odbočují dvě cesty. Jedna přímo na vrchol (už je ale dost neznatelná, nepoužívaná) a druhá pak směrem dolů do strže mezi "Širokým vrchem" a "Trpasličimi kameny", která vede k horní hraně "Výřího vodopádu".

        
        
        

Výří skály >>>

Výří vodopád >>>

Průčelská rokle >>>

Trpasličí kameny >>>

Kukla - 674 m >>>

Němčí >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: