STAROSTI
(Sorge)
520 m
zaniklá osada

Necelé čtyři kilometry od centra Verneřic vznikla v 18. století v sousedství Louček osada / kolonie truhlářů, kteří se zabývali výhradně výrobou nových typů tkalcovských stavů pro Leitenbergovu manufakturu (opuštěný objekt na jižním okraji Verneřic, kulturní památka - obdélná dvoupatrová tkalcovna byla postavena r. 1796, základna pro tiskařskou manufakturu Leitenbergovy rodiny, největšího podniku potiskujícího bavlněné látky. V r. 1797 byl zde jako první v Čechách instalován parní stroj anglické provenience).
Osada (celkem 9 domů) byla osídlena od počátku až do odsunu němců po skončení druhé světové války pouze německým obyvatelstvem. V současnosti se nachází na severním okraji katastru města Úštěk a je celá v soukromém vlastnictví. Na začátku dvacátého století zde vzniklo občasné sdružení "Starosti" jehož cílem bylo oživit tuto zapomenutou osadu, resp. znovu zde vystavět autentické domy s komunitním centrem i řemeslnými dílnami, fungující z vlastních zdrojů. Klidné prostředí, činnosti v osadě i komunitě, mají pomoci nalézt duševní rovnováhu lidem, kteří se například ocitli na okraji společnosti. Bohužel stále narážejí na nepochopení úřadů i nezahrnutí do územního plánu města Úštěk (2020) a tak dál bývalá osada chátrá.

           
           
        

Zaniklá osada Starosti

Dobrovolníci oživují Starosti (02-2009)


           
           
        

Pohorský vrch >>>

Verneřice >>>

Bobří soutěska a vodopád >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: