MOST JOSEFA STRAKY MĚLNÍK

Přibližně v místech dnešního mostu býval brod přes řeku, který byl na začátku 19. století nahrazen přívozem. V roce 1887 byla zahájena výstavba ocelového mostu dle projektu ing. Josef Maýra. Při stavbě základů byla nalezena stará studna s pozlacenou monstrancí z 15. století, kterou dnes lze spatřit ve sbírkách městského muzea. V roce 1888 zde byl postaven 255 metrů dlouhý příhradový nýtovaný most na dvou kamenných (žulových) pilířích přímo v řece a dvou na březích řeky. Ocelovou konstrukci zhotovily Českomoravské strojírny v Libni, které dodaly i menší 47 m dlouhý most, který byl osazen na přístupové cestě z Brozánek (přes Mlýnskou strouhu - náhon bývalého zámeckého mlýnu, vedoucí od dnešního Hořínského zdymadla). Most byl slavnostně otevřen 25.11. 1988. Na obou koncích mostu stály malé domky pro výběr mýtného, od kterého byla osvobozena pouze školní mládež. Jedním ze stavbyvedoucích tohoto mostu, který vyšel na 247 tisíc zlatých (dalších 80 tisíc pak přístupové cesty) byl syn Jana Maýra, operního pěvce a ředitele pražského Národního divadla. Pilíře mostu byly opatřeny mohutnými ledolamy, které hned v roce 1890 uchránily most při povodni před plovoucími stromy a předměty. Po padesáti letech provozu, byla jeho mostovka v roce 1938 nahrazena novou ocelovou konstrukcí, posazenou na původní pilíře. Nová mostovka byla na místo původního nýtování celosvařovaná, což bylo v té době poměrně unikátní řešení a most od té doby patří mezi první celosvařované mosty u nás. Šest metrů širokou mostní konstrukci s plnostěnnými nosníky (složenou ze čtyř třicetimetrových částí) sloužícími zároveň jako parapet, se spodní částí šest metrů nad vodní hladinou, zhotovila mostárna ČKD ve Slaném. Most dostal po stranách vozovky nové chodníky
 

        
        
        
        
  

V roce 1977 se objevila v pilíři na brozánecké straně trhlina, díky níž pokleslo ložisko mostu. Došlo k provizornímu podepření mostu a původní kamenný pilíř byl nahrazen novým betonovým se stejným průřezem. Díky této události přišla na řadu debata o stavbě nového mostu. Ten se však podařilo postavit až v roce 1993 o 900 metrů dále po proudu a byl na něj převeden silničn tah I/16. S jeho otevřením dopravní význam starého mostu poklesl a slouží tak pouze lokální dopravě. V roce 1986 pak byla opravena mostovka na příčníky pomocí plastobetou. Na mále měl most v roce 2002, když při srpnové povodni protékala divoká řeka jen 100mm pod spodním límcem mostu. Dokonce se uvažovalo o jeho odstřelu. Nakonec však most povodeň přečkal bez větší újmy. Tou pro něj ale byl čas a posléze i odstranění ledolamů (špatný stav) a skutečnost, že do ocelové konstrukce zatékalo, takže byla prorezlá. Navíc se zde zahnízdili holubi jejichž trus, místy ve vrstvě až několika desítek centimetrů, ucpával odvody dešťové vody. Když se v roce 2013 přehnala další povodeň, byla provedena kontrola mostu, která skončila tak jak se předpokládalo. Označila stav mostu jako špatný (kategorie V). První část rekonstrukce mostu proběhla v roce 2014, kdy byla za omezeného provozu i plné uzavírky provedena oprava spodní stavby (krajní podpěry a mostní pilíře), aplikaci protikorozní ochrany doplňkových ocelových konstrukcí mostu (ložiska, zábradlí, schodiště a revizní lávky) a stavbě nových ledolamů. V letech 2017-2018 pak už za plné uzavírky proběhla rekonstrukce ocelové mostovky, byly i instalovány ochranné sítě proti hnízdění holubů ve spodní části nosné konstrukce. Během rekonstrukce v roce 2018 byl jako náhrada pro pěší a cyklisty zřízen dočasný lodní přívoz mezi oběma břehy. Rekonstruovaný most byl předán do provozu v listopadu 2018 s výhledem na další 50-ti letou životnost.

     
  

Silniční most - Most Josefa Straky

Most Josefa Straky na wikipedii

Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři

Starý mělnický most Josefa Straky ukázal po celé své délce zkorodovanou konstrukci. Již žádný beton a asfalt. (01-2018)

Oprava mostu Josefa Straky v Mělníku možná vrátí na řeku přívoz (03-2018)

Most Josefa Straky je konečně otevřený! (11-2018)

        
        
        

Od 3. 11. 2012 nese tento most spojující město Mělník na pravém, východním břehu Labe s obcí Hořín a Brozánky na levém břehu, jméno mělnického veslaře a olympionika Josefa Straky (1904–1976). Na mostě byla odhalena i jeho pamětní deska. Nachází se na řece Labi, cca 650 m za jejím soutokem s Vltavou pod Mělnickým zámkem (a 400 metrů za soutokem s Hořínským plavebním kanálem). Od roku 1958 je (snad právě díky již zmíněné svařované konstrukci) chráněn jako významná technická památka (první celosvařovaná mostní konstrukce v České republice.


        
        
        
        
        
       

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
25.4.2023

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: