STRÁŽIŠTĚ
též Mravenčí vrch (Strasitzke)
362 m

Pokud byste spojili přímkami obce Velké Žernoseky, Libochovany a Kamýk, vrchol Strážiště najdete přesně uprostřed tohoto vytvořeného trojúhelníku. Tento vrch s nefelínového čediče, se třemi vrcholovými vyhlídkami, díky kterým poskytuje svým návštěvníkům téměř kruhový rozhled, je nejvyšším bodem skalnatého masívu nad "Bránou Čech" na pravém břehu řeky Labe. Zároveň spolu s Kamýkem, Plešivcem, Trabicemi a Deblíkem uzavírá tzv. "Libochovanskou kotlinu". Ještě v první polovině minulého století byly zalesněny pouze jeho svahy pod vrcholem včetně celého západního úbočí táhnoucího se až ke Kalvárii a Hrádku.  Na jižních svazích, kousek pod suťovými poli a stejně tak i na východní a severní straně, se rozkládaly ovocné zahrady, drobná políčka, pastviny i vinice. Postupně však velká část zarostla lesem či křovisky. Na jihozápadním úbočí se nachází skalnatý výchoz (kóta 311), která v mimo vegetační období nabízí dílčí pohledy směrem na Malou a Velkou Vendulu. Druhý název "Mravenčí vrch" si strážiště vysloužilo díky koloniím mravenců lesních (Formica rufa). Těm sice hrozil v roce 2009 zánik zřejmě díky přemnožené černé zvěři a z části též díky lesnické mechanizaci při kácení, která zde zničila skoro všechna jejich mraveniště, ovšem následná obnova díky prosvětlení a oplocení zbylých mravenišť ochranáři se zřejmě podařila, neboť mravenci obnovují stará a budují nová hnízda.

 Strážiště se řadí k většině vrcholů Českého středohoří, kam nevede žádná turistická značka. Na jeho severním až západním úbočí vede zelená turistická značka z Velkých Žernosek přes Hrádek do Kamýku. Nejlépe se na vrchol dostanete pokud se vydáte po zelené značce od autobusové zast. "Kamýk, rozc." směrem na Hrádek a ve chvíli kdy vejdete do lesa, odbočíte vlevo na starou stoupající cestu, lemovanou zbytky kamenných zítek, přímo k vrcholu.  Počítejte ovšem s ostrým výstupem, za který se Vám Strážiště odmění výhledy ze svých vyhlídek (vrchol poznáte bezpečně podle vrcholového kamene s letopočtem "1946". Kousek dál po zelené se nachází kaple "Navštívení Panny Marie"

Strážiště - mravenčí vrch

Divočáci ničí unikátní mravenčí kolonii, ochranáři ji oplotí (10-2010)

        
        
        
        
        
        

 Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku >>>

Velká Vendula - 281 m >>>

Velké Žernoseky >>>

Kalvárie / Tříkřížový vrch >>>

Porta Bohemica >>>

Kaple sv. Huberta na Hrádku u Libochovan >>>

Kaple Narození svatého Jana Křtitele >>>

Kamýk >>>

Plešivec - 510 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: