STŘÍBRNÝ ROH
(Rosenkamm / Růžový hřeben)
517 m

Masív Bukové hory je všeobecně známý díky z dálky viditelnému vysílači (jehož špička je nejvyšším bodem v České středohoří), krásné Humboldtově vyhlídce a díky zaniklým obcím a samotám na západních svazích. Méně turisticky atraktivní jsou už však jeho rozsochy, vybíhající severozápadním a severním směrem. Jedním z těchto výběžků je tzv. "Stříbrný roh", vybíhající vysoko nad Zadní Lhotu a Těchlovice. Jeho název zřejmě vychází z historického dobývání stříbrných rud na jeho svazích a blízkém okolí. Druhé jeho pojmenování "Růžový hřeben" dostala tato rozsocha díky svému převážně bukovému porostu, což pochopí vlastně každý, kdo se sem vydá v dubnu či květnu, když zdejší bučina začne kvést. Ostatně právě tato přirozená bučina je důvodem vzniku přírodní památky (původně rezervace) vyhlášené zde v roce 1968, jejímž cílem je tyto přirozené bukové porosty s bohatým bylinným patrem chránit a nechat volně se vyvíjet se až do podoby pralesa. Kromě buků různého stáří, které jsou naprosto všude, na vrcholovém hřebeni i na svazích a okolí, můžete najít spatřit mimo jiné i kyčelnici cibulkonosnou, věsenku nachovou či devětsil bílý. Co Vás také určitě na zaujme, jakmile se přiblížíte k přírodní památce, jsou nezaměnitelné ptačí hlasy holubů, kteří zde spolu s puštíky obývají dutiny starých buků.

        
        
        

Stříbrný roh, který je součástí tzv. Čtrnáctihoří, je tvořen vyvřenými, tedy vulkanickými horninami ležícími na křídových pískovcích. Vyvřelinami dále pronikly další sopečná tělesa, samotný vrchol je tvořen olivinickým bazaltem (čedičem), jeho úbočí pak povětšinou sopečným tufem s vybíhajícími žílami ze znělce či ortoruly. Když se na Stříbrný roh podíváte například z cesty z Rytířova na nedalekou "Poklonu" (Rittersdorfer Berglehne), přehlédnete jej v podstatě v celé jeho délce, jako šest na sebe navazujících vrcholků tvořících ucelený hřeben. Za samotný vrchol je považován nejvyšší bod tohoto hřebene, který má vlastně vrcholky hned dva a ve stejné výšce. Vrchol je zakončen uměle vytvořenou vyhlídkou směrem nad Labské údolí ve tvaru podkovy, o níž se toho mnoho neví, tedy kdy, kým a za jakým účelem byla zbudována. Výhled odsud je již ale mimo vegetační období díky vzrostlým stromům minimální, přesto odtud lze zahlédnout tzv. zámeček Skrytín vysoko nad protějším břehem Labe.  V zimních měsících však lze pohlednout do Labského údolí od Povrl až do Děčína.


        
        
        

Možností jak se dostat na Stříbrný roh je několik. Z Bukové hory, Zubrnic, Malého Března či Těchlovic po značených turistických cestách až na začátek Růžového hřebenu, dále už jen po úzké, několikrát strmě klesající a opět stupající pěšince, hůře schůdné za mokra. Vyrazit ale můžete i po neznačených strmě stoupajících cestičkách ze Zadních Lhoty či Milířska. Po cestě se však mějte na pozoru - plodem buků jsou bukvice, a jelikož se jich tu opravdu hodně, počítejte s tím, že v okolí se můžou pohybovat divočáci ;-)


        
        
        
        
        

Geologická charakteristika

Vyhlídka na stříbrném rohu

Buková hora - 683 m >>>

Na Skalkách - Ptačí stěny (653 m) >>>

Zaniklá obec Velké stínky >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.5.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: