VELKÁ VENDULA
(Grosen Wendula)
281 m

Velká Vendula se nachází na začátku tzv. České brány a řekou Labe ve Velkých Žernosekách. Celý vrch z nefelínového bazanitu je rozdělen "oplocením" vedoucí půlkou vrcholu na dvě části - jižní a severní. Na jižním svahu Velké Venduly se rozkládá ještě donedávna nejsevernější vinice u nás, založená už někdy ve dvanáctém století. Spodní části vinice byla zničena v roce 1978 po přívalovém dešti. V druhé půli osmdesátých let minulého století byla vinice na Velké Vendule terasovitě upravena. Severní půlka vrchu je od západu k východu porostlá lesním porostem. Mezi viničními tratěmi na jejím jižním svahu stojí původně barokní, zděný viniční domek, chráněný jako kulturní památka. Jihozápadní úpatí zasahuje do Přírodní rezervace Kalvárie, od sousedního Tříkřížového vrchu jí odděluje tzv."Jelení příkop". Vrchol je volně přístupný, nejlépe z lesní cesty mezi Strážištěm a Velkou Vendulou podél oplocení, přes nějž poskytuje krásné výhledy od východu přes jih až na západ.

                                         

Viniční domek na jižním svahu Velké Venduly - památkově chráněná kulturní památka

Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku >>>

Strážiště - 362 m >>>

Velké Žernoseky >>>

Kalvárie / Tříkřížový vrch >>>

Porta Bohemica >>>

Kaple sv. Huberta na Hrádku u Libochovan >>>

Kaple Narození svatého Jana Křtitele >>>

Kamýk >>>

Plešivec - 510 m >>>
 

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: