VRÁSA
přírodní památka

Na jedné z roschoch Vlčí Hory (891 m) směrem k Oseku se nachází skalní výchoz se zřejmě největší a nejlíp odkrytou "vrása" (přibližně 40 m délky a 6 m výšky) ve východní části Krušných hor. Lze zde pozorovat jemnozrnné masivní pararuly, tzn. hustými rulami, občas s dm vložkami pararul hruběji zrnitými a břidličnatějšími, kde se se kromě toho místy vyskytují centimetry až decimetry zóny intenzivně zbřidličnatělé a destičkovitě rozpadavé. A na spodním rameni vrásy je vyvinuto několik metrových vlečných vrás. Podobné útvary, i když menší se nacházejí i na jiných svazích nad Osekem. V roce 1986 byla Vrása vyhlášena za přírodní památku, v roce 2019 však byla zrušena a byla zahrnuta do území přírodní rezervace "Vlčí důl".

K vráse, severozápadně od Rýzmburku, vede odbočka (zelená zn.) od rozcestníku "Nad Osekem" kudy prochází modrá značka z Oseku do Dlouhé Louky a zároveň trasa Naučné stezky "Přírodou a dějinami Oseka". A si 200 metrů severně od vrásy se nachází "Rýzmburský vodopád" na Oseckém potoce.

     

Přírodní památka Vrása

Geologická charakteristika Vrásy

Nedaleko Oseka na Teplicku narazíte v lese na působivou kamennou Vrásu (03-2018)

Plán péče o přírodní památku Vrása

Naučná stezka Přírodou a dějinami Oseka

Stropník - 856 m >>>

Salesiova výšina >>>

Vlčí hora u Oseku - 891 m - rozhledna >>>

Osek - Město, železniční stanice >>> 

Osek - Železniční muzeum - viz. Osek >>>

Hrad Osek - Rýzmburk >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: